Podmínky ochrany soukromí – Privacy Policy

Tyto podmínky jsou platné od 12. dubna 2019.
Poslední aktualizace byla provedena 12. dubna 2019.

Základní pojmy

Tento portál na adrese joysite.xyz s veškerým jeho obsahem a zdrojovými kódy dále jen „Portál“
Podmínky používání na této stránce ve své celé délce se všemi svými body dále jen „Podmínky používání“
„Osobní údaje“ pod tímto pojmem se rozumí všechny osobní údaje ke konkrétní osobě, která muže být díky těmto údajům konkrétně identifikovatelná a jsou na tomto Portálu uchována.
„Provozovatel“ pod tímto pojmem se rozumí osoba, která určuje účel uchování Osobních údajů v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů.
„Zpracovatel“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje.
„GDPR“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

1. Jaké osobní údaje uchováváme

3. Jakým způsobem vaše údaje zpracováváme

4. Komu zpřístupníme Vaše Osobní údaje

5. Vaše práva v souladu s Ochranou osobních údajů

6. Bezpečnost

7. Kontaktovaní nás